Suomalainen vihreä energia-aloite antaa maailman kuluttajille mahdollisuuden toimia energiavalintojensa mukaisesti

Ympäristömerkin parissa työskentelevä nuori osaaja Merve Güngör, joka auttaa kansalaisia eri puolilla maailmaa valitsemaan sataprosenttisesti kestävän ja uusiutuvan energian, on edennyt tulevan EU:n kestävää energiaa koskevan Sustainable Energy Awards -kilpailun finaaliin.

”Energia on ainesosa, joka sisältyy lähes kaikkiin käyttämiimme tuotteisiin ja palveluihin. Siksi on entistäkin tärkeämpää tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun ostamme energiaa”, muistuttaa Merve Güngör, 32, toinen kahdesta työntekijästä EKOenergia-ympäristömerkin Suomen toimistossa. Tässä työssä Merveä tukee vapaaehtoisten tiimi. Hän liittyi aloitteeseen Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman kautta vuonna 2016 ja on siitä lähtien ollut siinä aktiivisena toimijana. 

EKOenergia tekee yhteistyötä eri puolilla maailmaa toimivien uusiutuvan energian lisensoitujen myyjien kanssa ja auttaa ympäristömerkkinsä avulla kuluttajia tunnistamaan kestävät energialähteet. Ympäristömerkin kansainvälisellä ulottuvuudella on ratkaiseva merkitys. Se tarkoittaa, että suurkuluttajat voivat hyödyntää sitä myös rajat ylittävässä toiminnassaan, mikä auttaa lisäämään kestävän energian käyttöönottoa ja leviämistä. Viime vuosina monet suuret maailmanlaajuiset yritykset mm. muodin, autojen, kosmetiikan, lääkkeiden ja ohjelmistojen aloilla ovat aloittaneet yhteistyön tämän ympäristömerkin kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon kansainväliset yritykset Yves Rocher ja Schüco sekä tietyt L’Oréalin ja Toyotan tytäryhtiöt.

Koska ympäristömerkki voidaan antaa vain uusiutuvalle energialle, jonka tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet, kuluttajat voivat olla varmoja, että he tekevät ympäristön kannalta parhaan mahdollisen valinnan. Tämä koskee muun muassa suojelualueiden ulkopuolelle sijoitetuissa tuulivoimaloissa tuotettua energiaa. EKOenergia-merkinnällä varustettua energiaa on nykyisin saatavana yli 40 maassa, ja Merven ja hänen tiiminsä ansiosta näiden maiden määrä kasvaa koko ajan.

”Kun puhumme ilmaston vuosikymmenestä, tarkoitamme vuosikymmentä, jonka aikana tavoitteet on saavutettava, ja siihen tarvitsemme tehokkaita ilmastotoimia. Tarvitsemme vähemmän puhetta ja enemmän tekoja”, Merve toteaa. ”Meillä ei ole aikaa odottaa, että keksimme ihanteellisia ratkaisuja. Seuraava suuri asia on yhdistelmä monia pieniä asioita.” 

Yhdessä tiiminsä kanssa Merve vauhdittaa vihreää energiaa koskevaa keskustelua ja auttaa ympäristömerkin avulla kuluttajia uusiutuvan energian käyttöönotossa. Lisäksi he tukevat kestävän energian hankkeita eri puolilla maailmaa keräämällä varoja. Tähän mennessä Merve on kerännyt tiimeineen yli 1 300 000 euroa ja mahdollistanut siten yli 60:n uusiutuvaa energiaa koskevan hankkeen rahoituksen. Onnistuminen tässä työssä mainitaan YK:n raportissa esimerkkinä tehokkaasta keinosta edetä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. 

Merve vastaa kansainvälisestä viestinnästä ja on sitoutunut edistämään laajempaa keskustelua vihreästä energiasta. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikessa viestinnässä on käytettävä useita eri kieliä ja etenkin EU-kieliä. Sen vuoksi verkkosivusto on saatavana 20 kielellä.

”Siitä alkaen, kun EKOenergia-ympäristömerkki otettiin käyttöön vuonna 2013, olemme vähitellen laajentaneet toiminta-aluettamme ensiksi Suomessa ja pian sen jälkeen esimerkiksi Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa ja edelleen Saksassa, Ruotsissa ja muissa maissa. Kopioimme hyviä esimerkkejä maasta toiseen ja jaamme menestystarinoita. Teemme yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ja otamme yhteyttä energiayhtiöihin ja energian suurkuluttajiin”, Merve kertoo.

EKOenergia-logo, jota osallistuvat yritykset voivat käyttää tuotteissaan ja tiloissaan, kertoo uusiutuvan energian käytöstä ja toimii virikkeenä keskustelulle, jossa voidaan lisätä tietoisuutta näiden yritysten työstä ja lisätä sen näkyvyyttä. Taustalla on periaate, jonka mukaan henkilöiden, kotitalouksien ja yhteisöjen saaminen vakuuttuneeksi uusiutuvan energian tärkeydestä on sidoksissa hyvään kommunikointiin.

”Kaikki lähtee yksilöistä”, Merve toteaa, ja jatkaa: ”kun yksi ihminen luo muutosta ympärilleen, se alkaa levitä.”

Kuluttajille viestimisen lisäksi aloitteessa luodaan huolellisesti valittuja kumppanuuksia muiden samanmielisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan toteuttaa laajempia ilmastotoimia. EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton perustama voittoa tavoittelematon aloite, joka tekee yhteistyötä muiden uusiutuvaan energiaan keskittyvien kansainvälisten verkostojen, kuten IRENA Coalition For Action -verkoston, kanssa.

Tunnustuksena työstään Merve ja hänen tiiminsä saivat Euroopan parlamentin myöntämän vuoden 2020 Euroopan kansalaisen palkinnon.

Euroopan nuoret kestävän energiatulevaisuuden suunnittelijoina

Merve Güngör on yksi kolmesta vuoden 2021 EU:n kestävän energian palkinnon saajaksi valitusta finalistista energia-alan nuorten uranuurtajien Young Energy Trailblazer -kategoriassa. Palkinnolla annetaan tunnustusta alle 35-vuotiaiden nuorten toteuttamille merkittäville toimille, joilla edistetään puhdasta energiasiirtymää Euroopassa ja innostetaan kunnianhimoisiin ilmasto- ja energiatoimiin. Kaksi muuta finalistia kyseisessä kategoriassa ovat Filip Koprčina ja Daniele Novara. 

Filip on lohkoketjuteknologiaa käyttävän Energy Shift -alustan perustaja. Alustan avulla kansalaiset voivat investoida aurinkovoimahankkeisiin ja tukea niitä kaikkialla maailmassa. Daniele on Easy Hydro -yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja. Yrityksen tavoitteena on saattaa markkinoille modulaarisia, kohtuuhintaisia ja luotettavia vesiturbiineja. 

EU:n kestävän energian palkinnolla annetaan tunnustusta vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa kunnostautuneille

EU:n kestävän energian teemaviikolla 2021 tuodaan esiin 12 henkilöä ja hanketta, jotka ovat ansioituneet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla. Finalistit valittiin puhtaan, turvallisen ja tehokkaan energian alalla vuoden aikana parhaiten menestyneiden hankkeiden luettelosta. Palkinto jaetaan seuraavissa neljässä kategoriassa: Engagement, Innovation, Woman in Energy ja Young Energy Trailblazer (”sitoutuminen”, ”innovointi”, ”nainen energia-alalla” ja ”nuori uranuurtaja energia-alalla”). Lisäksi yhdelle ensimmäiseen tai toiseen kategoriaan osallistuvalle hankkeelle myönnetään EU:n kansalaisen palkinto. Palkintojen myöntäjinä ovat asiantuntijaraati (kategorioissa Engagement ja Innovation) sekä kansalaiset yleisöäänestyksessä, joka on nyt käynnissä 22. lokakuuta asti. Viiden voittajan nimet julkaistaan maanantaina 25. lokakuuta Euroopan unionin kestävän energian teemaviikolla 2021. 

Euroopan unionin kestävän energian teemaviikko 2021

Euroopan unionin kestävän energian viikko 2021 järjestetään 25.–29. lokakuuta 2021 teemalla ”Towards 2030: Reshaping the European Energy System” (Kohti vuotta 2030: uudistetaan Euroopan energiajärjestelmää). YK:n ratkaisevaa ilmastonmuutoskonferenssia (COP26) edeltävä tapahtuma kokoaa yhteen energiapolitiikan asiantuntijoita, teollisuuden johtavia toimijoita sekä korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Osallistujat keskustelevat siitä, miten hiilestä irtautumista, energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja monia muita aiheita koskevilla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvillä tulevaisuuteen suuntautuvilla politiikoilla voidaan auttaa jälleenrakentamaan parempaa ja selviytymiskykyisempää yhteiskuntaa ja taloutta.

Euroopan unionin kestävän energian teemaviikko järjestetään verkkotapahtumana myös vuonna 2021, ja se tarjoaa nyt entistä enemmän mahdollisuuksia yhteyksien luomiseen, osallistumiseen ja verkostoitumiseen sekä puhtaaseen energiaan Euroopassa ja sen ulkopuolella liittyvien tärkeimpien kysymysten pohtimiseen.

Ilmoittautuminen osallistujille ja tiedotusvälineille on nyt käynnissä

EU:n kestävän energian kilpailun (EU:n kestävän energian teemaviikko 2021) finalistien haastattelupyynnöt tai lisätietoja tiedotusvälineille: media@eusew.eu