Prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji orje ledino za podeželska območja po vsem svetu na področju vključevanja energije iz obnovljivih virov

Projekt COMPILE, ki dokazuje, da lahko skupnosti na „energetskih otokih“ ustvarijo samozadostne lokalne energetske sisteme, je bil proglašen za finalista med kandidati, ki se potegujejo za prihajajoče nagrade EU za trajnostno rabo energije.

Podeželska skupnost v Lučah v severni Sloveniji je prva v državi, ki bo postala popolnoma neodvisna pri svoji oskrbi z energijo. Od aprila 2020 lahko občina s 400 prebivalci pokriva svoje potrebe po električni energiji samo iz obnovljivih virov energije. Luče so nagrajena pilotska lokacija projekta COMPILE , ki ga financira EU, ki so kljub šibki povezavi z omrežjem uspešno namestile desetkrat toliko fotovoltaičnih naprav, kot jih običajno dovoli operater lokalnega omrežja. Da bi skupnost to dosegla, se je povezala pri pridobivanju sredstev in predlagala tehnične rešitve, da bi pri namestitvi naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov zaobšla omrežne omejitve, vključno z uporabo hišnih in skupnostnih baterij. 

Čeprav so prebivalci Luč lahko ponosni, da se oskrbujejo z energijo na trajnosten način, so resnični zmagovalci kateri koli in vsi podeželski prebivalci po vsem svetu, katerih skupnosti so prizadete zaradi šibkih omrežnih povezav. Na podlagi spoznanj iz te izkušnje in izkušenj z drugih pilotskih lokacij v okviru projekta so bila oblikovana orodja, ki lahko okrepijo vlogo drugih skupnosti, da v svoje lokalne energetske sisteme vključijo velik delež energije iz obnovljivih virov ali celo celoten delež. Šest orodij, ki so se v celoti uporabljala v Lučah, zajema ustvarjanje in vodenje energetskih skupnosti ter tehnične rešitve za delovanje in upravljanje lokalnih energetskih sistemov. Eno od takih orodij je GridRule, ki akterjem v energetski skupnosti omogoča uporabo, nadzor in upravljanje mikroomrežij, hkrati pa izboljšuje njihovo prožnost, stabilnost in varnost. 

„Dokazujemo vrednost vzpostavljanja energetskih skupnosti po Evropi, pri čemer uporabljamo socialne pristope in modele sodelovanja med državljani v kombinaciji s tehnološkimi rešitvami. Zato lahko uspešno vključujemo energijo iz obnovljivih virov na prej neuporabnih lokacijah,“ pojasni Tomi Medved, višji raziskovalec laboratorija za energetske strategije na Univerzi v Ljubljani in namestnik koordinatorja projekta COMPILE. 

Projekt COMPILE s proračunom 6,42 milijona EUR, ki ga delno financira program Evropske unije Obzorje 2020, prikazuje, kako lahko energetske skupnosti v okviru različnih regulativnih sistemov ter ob uporabi različnih mehanizmov financiranja in različnih tehnologij delujejo v okviru omrežnih omejitev in najdejo optimalne rešitve. Ključni skupni vidik je sodelovanje znotraj skupnosti pri popolnem nadzoru nad decentraliziranimi lokalnimi energetskimi sistemi. To vodi v varno, trajnostno in razogličeno oskrbo z energijo, pri čemer sodelujejo vsi akterji v energetski vrednostni verigi.

„Pri ustvarjanju energetskih skupnosti pomagamo z izvajanjem delavnic, zagotavljanjem smernic in orodij ter s preskušanjem in razširjanjem mehanizmov, ki skupnosti pomagajo pri naložbah v opremo, kot so fotovoltaične naprave ali baterije,“ pojasni Chloé Fournely, raziskovalka laboratorija za energetske strategije Univerze v Ljubljani.

Projekt, ki se je začel novembra 2018, vodi Univerza v Ljubljani, sodeluje pa še 11 drugih partnerjev, ki sestavljajo konzorcij. Cilj projekta COMPILE je v štiriletnem obdobju prikazati možnosti odročnih območij ali območij, ki so šibko povezana z omrežjem, tako imenovanih energetskih otokov, za razogljičenje oskrbe z električno energijo, gradnje skupnosti ter ustvarjanja okoljskih in družbenoekonomskih koristi. Kako je to mogoče doseči, je mogoče videti ne samo v Lučah, temveč tudi na štirih dodatnih pilotnih lokacijah na Portugalskem, v Španiji, Grčiji in na Hrvaškem. Pobude, kot je ta, približujejo EU ciljem za leto 2030

Pritegnitev evropskih državljanov v energetski prehod

Projekt COMPILE je eden od treh finalistov, uvrščenih na ožji seznam kandidatov za nagrade EU za trajnostno rabo energije za leto 2021 v kategoriji pritegnitev državljanov. Nagrada je priznanje za dejavnosti, za katere je zelo verjetno, da jih bo družba sprejela, in ki navdihujejo in motivirajo državljane, da spremenijo svoje navade pri porabi energije. Druga dva kandidata v tej kategoriji sta projekta EnergyNeighbourhoods in TripleA-reno. 

EnergyNeigbourhoods je program na Madžarskem, ki krepi vlogo posameznikov in skupnosti pri skupnem ukrepanju kot odgovoru na podnebne spremembe tako, da spremenijo svoje vedenje pri varčevanju z energijo. TripleA-reno uporablja pristop, ki temelji na dokazih o uspešnosti, da bi postale prenove stanovanj in posledični prihranek energije za državljane EU privlačnejši, sprejemljivejši in dostopnejši. 

Nagrade EU za trajnostno rabo energije kot priznanje za prvake pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030

Na evropskem tednu trajnostne energije (EUSEW) 2021 je predstavljenih dvanajst izjemnih posameznikov in projektov zaradi njihove inovativnosti na področju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Finalisti so bili izbrani s seznama projektov za čisto, varno in učinkovito energijo, ki so bili v tem letu najuspešnejši. Nagrade se podeljujejo v štirih kategorijah: pritegnitev državljanov, inovacije, ženska v energetiki in mladi energetski inovator, podeljuje pa se tudi nagrada državljanov, ki jo bo prejel eden od projektov iz prvih dveh kategorij. Nagrade bodo podelili strokovna žirija (za pritegnitev državljanov in inovacije) in državljani z javnim glasovanjem, ki je odprto do 22. oktobra. Pet zmagovalcev bo razglašenih v ponedeljek, 25. oktobra med evropskim tednom trajnostne energije 2021. 

Evropski teden trajnostne energije 2021

Evropski teden trajnostne energije poteka od 25. do 29. oktobra 2021 na temo „Do leta 2030: Preoblikovanje evropskega energetskega sistema“. Dogodek, ki poteka pred odločilno 26. konferenco pogodbenic (COP26), združuje strokovnjake za energetsko politiko, vodilna podjetja iz panoge, akademske kroge in predstavnike civilne družbe za razpravo o tem, kako lahko v prihodnost usmerjene politike za razogličenje, energijsko učinkovitost, blaženje podnebnih sprememb in številne druge, ki vključujejo evropski zeleni dogovor, pomagajo obnoviti boljšo in odpornejšo družbo in gospodarstvo.

Evropski teden trajnostne energije 2021, ki je zopet organiziran kot spletni dogodek, zagotavlja več možnosti kot kadarkoli prej za povezovanje, sodelovanje, navezovanje stikov in razglabljanje o najpomembnejših vprašanjih na področju čiste energije v Evropi in zunaj nje.

Registracije za udeležence in medije so zdaj odprte

Zaprosila za pogovor s finalisti nagrade evropskega tedna trajnostne energije 2021 ali za dodatne medijske informacije pošljite na naslov [email protected].