Pristop, osredotočen na uporabnika, pomaga stanovalcem in lastnikom stavb po Evropi pri varčevanju z energijo

Projekt TripleA-reno, ki se poteguje za nagrado EU za trajnostno rabo energije, predstavlja model varčevanja z energijo, s katerim se je izboljšalo udobje, kot je bilo prikazano na kraju izvajanja pilotnega projekta v Sloveniji.

V Zagorju ob Savi v Sloveniji imajo zdaj najemniki in lastniki 51 enot v večdružinski stavbi poleti nižje, prijetnejše temperature v notranjih prostorih, nižje račune za energijo in boljšo kakovost zraka v notranjih prostorih. Angažirana skupnost lastnikov in stanovalcev se je povezala, da bi se spoprijela s številnimi izzivi na svoji poti do prenove stavbe. Del tega procesa je spremljal in podpiral projekt TripleA-reno, ki ga financira EU, njegov cilj pa je ugotoviti, kaj zagotavlja, da so temeljite prenove stavb zanimive, sprejemljive in cenovno dostopne. V okviru projekta TripleA-reno so bila skupaj s člani skupnosti v predstavitveni stavbi v Zagorju razvita orodja, ki podpirajo podobne pobude skupnosti in posameznih lastnikov stanovanj pri njihovem prizadevanju za prenovo stavb ter hitrejšem in učinkovitejšem doseganju njihovega cilja.

„Večdružinske stavbe se pogosto ne obnovijo zaradi socialnih vprašanj ali ker se najemniki in lastniki ne morejo dogovoriti,“ pojasni Jure Vetršek, prevajalec med strokovnjaki s socialnega in tehničnega področja ter članom projektne skupine. „Naš cilj je pomagati različnim deležnikom, ki so vključeni v prenovo stavb, in tistim, ki živijo v stavbah, da bi bila prenova manj zapletena in razumljivejša.“ 

Ekipa projekta TripleA-reno je v okviru svojih številnih predstavitvenih projektov v Sloveniji, Grčiji, Italiji, na Nizozemskem, v Španiji in na Madžarskem spremljala in podpirala prenovitvena prizadevanja v več kot 300 stanovanjskih večdružinskih predstavitvenih enotah, katerih rezultat je bil 40 % povprečen prihranek energije. Skupina predpostavlja, da je sprožila skupno 2,72 GWh/y prihranka primarne energije, kar ustreza enoletni oskrbi z električno energijo 1.000 enodružinskih hiš. Rezultat projekta je bil potencialno 1,375 GWh/y proizvodnje energije iz obnovljivih virov na skupno 26.532 m2 temeljito prenovljene tlorisne površine. Vse to je bilo mogoče zaradi pristopa, osredotočenega na ljudi, da bi se gradbenim strokovnjakom in stanovalcem pomagalo razumeti postopek prenove in njene koristi. 

Ekipa projekta TripleA-reno pomaga s preprostimi orodji, kot je igralna plošča za energetski prehod, spodbuditi razpravo o ukrepih za morebitno prenovo stavb. Kombinirani sistem označevanja, razvit za obnove stavb, je prvi tak ukrep, ki zajema energetsko učinkovitost, kakovost notranjega okolja in kazalnike dobrega počutja. Igrificirana spletna platforma vodi uporabnike skozi postopek prenove stavb, ki ga zato lažje razumejo, ter zagotavlja zbirko podatkov o ukrepih in konceptih naknadnega opremljanja in koristne nasvete za upravitelje stavb in obrtnike. 

„Zaradi teh orodij, ki podpirajo postopek prenove, se ljudje lažje začnejo pogovarjati o prenovi, raziščejo, katere možnosti so jim na voljo, in poiščejo prave rešitve,“ pojasni etnograf projekta Domen Bančič.„Projekt prenove v Zagorju je imel zelo viden učinek na lokalno skupnost, saj je spodbudil načrte za nadaljnje prenove stavb v občini, ki jih bodo podpirala tudi spoznanja in rezultati o okviru projekta TripleA-reno.

Ker stavbe prestavljajo približno 40 % porabe energije v EU in 36 % njenih emisij toplogrednih plinov, so prenove stavb za energijsko učinkovitost ključne pri doseganju podnebnih ciljev. Projekt, financiran v okviru programa EU Obzorje 2020, je neposreden odziv na strategijo EU za val prenove, ki določa cilj v naslednjih desetih letih vsaj podvojiti stopnjo prenove in tako s prenovami zagotoviti večjo energijsko učinkovitost in učinkovitejšo raba virov. Pobude, kot je ta, približujejo EU ciljem za leto 2030

Pritegnitev evropskih državljanov v energetski prehod

Projekt TripleA-reno je eden od treh finalistov, uvrščenih na ožji seznam kandidatov za nagrade EU za trajnostno rabo energije za leto 2021 v kategoriji pritegnitev državljanov. Nagrada je priznanje za dejavnosti, za katere je zelo verjetno, da jih bo družba sprejela, in ki navdihujejo in motivirajo državljane, da spremenijo svoje navade pri porabi energije. Druga dva kandidata v tej kategoriji sta projekta EnergyNeighbourhoods in COMPILE. 

EnergyNeigbourhoods je program na Madžarskem, ki krepi vlogo posameznikov in skupnosti pri skupnem ukrepanju kot odgovoru na podnebne spremembe tako, da spremenijo svoje vedenje pri varčevanju z energijo. COMPILE je projekt, ki pomaga ustvarjati energetske skupnosti, ki jih povezuje energija iz obnovljivih virov, na podeželskih območjih Evrope.

Nagrade EU za trajnostno rabo energije kot priznanje za prvake pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030

Na evropskem tednu trajnostne energije (EUSEW) 2021 je predstavljenih dvanajst izjemnih posameznikov in projektov zaradi njihove inovativnosti na področju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Finalisti so bili izbrani s seznama projektov za čisto, varno in učinkovito energijo, ki so bili v tem letu najuspešnejši. Nagrade se podeljujejo v štirih kategorijah: pritegnitev državljanov, inovacije, ženska v energetiki in mladi energetski inovator, podeljuje pa se tudi nagrada državljanov, ki jo bo prejel eden od projektov iz prvih dveh kategorij. Nagrade bodo podelili strokovna žirija (za pritegnitev državljanov in inovacije) in državljani z javnim glasovanjem, ki je odprto do 22. oktobra. Pet zmagovalcev bo razglašenih v ponedeljek, 25. oktobra med evropskim tednom trajnostne energije 2021. 

Evropski teden trajnostne energije 2021

Evropski teden trajnostne energije poteka od 25. do 29. oktobra 2021 na temo „Do leta 2030: Preoblikovanje evropskega energetskega sistema“. Dogodek, ki poteka pred odločilno 26. konferenco pogodbenic (COP26), združuje strokovnjake za energetsko politiko, vodilna podjetja iz panoge, akademske kroge in predstavnike civilne družbe za razpravo o tem, kako lahko v prihodnost usmerjene politike za razogličenje, energijsko učinkovitost, blaženje podnebnih sprememb in številne druge, ki vključujejo evropski zeleni dogovor, pomagajo obnoviti boljšo in odpornejšo družbo in gospodarstvo.

Evropski teden trajnostne energije 2021, ki je zopet organiziran kot spletni dogodek, zagotavlja več možnosti kot kadarkoli prej za povezovanje, sodelovanje, navezovanje stikov in razglabljanje o najpomembnejših vprašanjih na področju čiste energije v Evropi in zunaj nje.

Registracije za udeležence in medije so zdaj odprte

Zaprosila za pogovor s finalisti nagrade evropskega tedna trajnostne energije 2021 ali za dodatne medijske informacije pošljite na naslov media@eusew.eu.