Polski projekt pod kierownictwem liderki społecznej toruje drogę dla niebieskiej energii z Morza Bałtyckiego

Ogłoszono, że dr Karolina Lipińska, przykład dla kobiet w sektorze energetycznym i inicjatorka projektów, będzie finalistką zbliżającego się konkursu Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Awards).

Do 2025 r. pierwsze farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim zaczną dostarczać energię województwu pomorskiemu. Będzie to możliwe dzięki ustanowieniu Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku będącej zwieńczeniem dziesięciu lat przywództwa wyjątkowej kobiety w branży — dr Karoliny Lipińskiej

Karolina, która sama o sobie mówi, że jest architektem innowacji, kształtowała krajobraz gospodarczy województwa pomorskiego przez ostatnie dwadzieścia lat, po tym jak w 2000 r. zdobyła dyplom magistra ekonomii na Uniwersytecie w Gdańsku. Wróciła na uczelnię, aby w 2019 r. — po dziesięciu latach badań nad kulturą przedsiębiorczości, mentalnością, motywacją i kreatywnością — ukończyć doktorat z ekonomii. Jej bogate doświadczenie w tych dziedzinach sprawia, że jest ona najważniejszą i najskuteczniejszą działaczką w regionie w zakresie promowania przedsiębiorczości i innowacyjności na tym obszarze. W tej chwili jej działania koncentrują się wokół Pomorskiej Platformy. ​

Od czasu jej utworzenia we wrześniu 2020 r. platforma wspomaga Polskę w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych. Aby wesprzeć regiony w dążeniu do osiągnięcia celów dotyczących neutralności klimatycznej, Karolina planuje kierować rozwojem akceleratora dla branży energii morskiej, centrum kompetencji w zakresie energii wiatrowej, a także łańcucha dostaw dla pierwszych polskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Kluczem do sukcesu Karoliny było zrzeszenie szerokiego grona zainteresowanych stron.

„Jako osoba wspomagająca projekt próbuję zgromadzić wiedzę różnych osób reprezentujących poszczególne zainteresowane podmioty i instytucje. Tym sposobem, za pomocą platformy, możemy tworzyć nowe projekty i nowe możliwości rozwoju oraz zwiększać konkurencyjności regionu, stymulując przy tym gospodarkę”, mówi Karolina. 

Platforma liczy już 70 członków, w tym władze lokalne, instytucje naukowe i firmy, a także przedsiębiorców, ekspertów i badaczy. Działania międzysektorowe w ramach platformy odbywają się w duchu transparentności i otwartości. Jej zadaniem jest dążenie do osiągnięcia celów poprzez rozwój kontaktów gospodarczych, tak aby umożliwić dzielenie się najlepszymi praktykami przy jednoczesnym wparciu edukacji i szkoleń kształtujących niezbędnych specjalistów na potrzeby regionalnych inicjatyw. Prace obejmują również działania informacyjne dotyczące zarówno ewentualnych partnerów w łańcuchu dostaw dla farm wiatrowych, jak i zwiększania świadomości publicznej w ramach procesu.

Dotychczasowe rozmowy doprowadziły już do zmian w procesach legislacyjnych i ustawodawstwie w Polsce. Teraz wraz z konsorcjum Karolina planuje stworzyć centrum kompetencji w zakresie morskiej energii odnawialnej. Platforma działałaby jako organizacja parasolowa dla odpowiednich klastrów zrównoważonej energii w regionie. 

Mając na celu zwiększenie jakości i ilości projektów przechodzących przez proces inwestycji w energię morską, Karolina i jej zespół przybliżają Polskę do osiągnięcia unijnych celów na 2030 r

Kobiety torują drogę do przyszłości opartej na zrównoważonej energii

Dr Karolina Lipińska jest jedną z trzech finalistek wyłonionych w ramach konkursu Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii 2021 w kategorii Kobiety w sektorze energetycznym (Woman in Energy). W konkursie nagradza się wybitne działania kierowane przez kobiety. Działania te, w przypadku ich powielenia, umożliwiają osiągnięcie postępów w transformacji w kierunku czystej energii w Europie oraz przyczyniają się do osiągania unijnych celów klimatycznych i energetycznych. Dwie pozostałe uczestniczki w tej kategorii to Birgit Hansen i Mὸnica Guiteras Blaya. 

Birgit jest burmistrzem miasta Frederikshavn (Dania), osobą uznaną za rolę, jaką odgrywa w ramach działania na rzecz wdrażania ambitnego planu klimatycznego miasta. Mὸnica uczestniczy w projekcie EmpowerMed, którego celem jest ograniczenie ubóstwa energetycznego na obszarach przybrzeżnych krajów śródziemnomorskich i w którym szczególną uwagę poświęca się kobietom.

W konkursie EU Sustainable Energy Awards nagradza się czempionów celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week — EUSEW) 2021 wyróżniono dwanaście wybitnych osób i projektów za ich innowacyjność w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Finalistów wyłoniono z listy najbardziej udanych projektów z tego roku dotyczących czystej, bezpiecznej i skutecznej energii. Konkurs dzieli się na cztery kategorie — Zaangażowanie (Engagement), Innowacyjność (Innovation), Kobiety w sektorze energetycznym (Woman in Energy) i Młody przecieracz szlaków w dziedzinie energii (Young Energy Trailblazer) — oraz obejmuje nagrodę obywateli Citizen’s Award, która zostanie przyznana jednemu z projektów z dwóch pierwszych kategorii. Nagrody przyznają złożone z ekspertów jury (w dziedzinach Zaangażowanie i Innowacyjność) oraz obywatele za pomocą publicznego głosowania, które jest już otwarte i potrwa do 22 października. Nazwiska pięciu zwycięzców zostaną ogłoszone w poniedziałek, 25 października, podczas EUSEW 2021. 

EUSEW 2021

EUSEW 2021 odbędzie się między 25 a 29 października 2021 pod hasłem „W kierunku 2030 r.: transformacja europejskiego systemu energetycznego”. Wydarzenie to — odbywające się przed decydującym szczytem COP26 — zrzesza ekspertów z dziedziny polityki energetycznej, liderów w branży, przedstawicieli środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego celem omówienia sposobu, w jaki przyszłościowe polityki dotyczące dekarbonizacji, skuteczności energetycznej, łagodzenia zmiany klimatu i wielu innych dziedzin objętych Europejskim Zielonym Ładem, mogą przyczynić się do odbudowy lepszych i bardziej odpornych społeczeństwa i gospodarki.

Po raz kolejny EUSEW 2021 odbędzie się w formule online, dając jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów, udziału w inicjatywach, networkingu i refleksji nad najpoważniejszymi problemami z zakresu czystej energii w Europie i poza nią.

Rejestracja dla uczestników i mediów jest już otwarta

W sprawie zapytań dotyczących wywiadów z finalistami konkursu EUSEW 2021 lub dodatkowych informacji dla mediów prosimy o wysłanie wiadomości na adres: media@eusew.eu