Nieuw disruptief platform versnelt duurzame productie van chemicaliën in Europa

Het project PERFORM beoogt de CO2-uitstoot in de chemie-industrie terug te dringen en is een van de finalisten van de EU Sustainable Energy Awards.

Europese chemiebedrijven zullen binnenkort nieuwe productiepistes kunnen uitwerken en testen om hun uitstoot en productiekosten te verlagen. Daarvoor kunnen ze voortaan terecht bij PERFORM, een project dat EU-financiering geniet en over een gloednieuwe PowerPlatform-productiesite beschikt.

“In PERFORM werken we aan innovaties die de CO2-uitstoot in het productieproces van chemicaliën beperken. Daarvoor steunen we op een tweeledige benadering: ten eerste worden grondstoffen van biologische oorsprong gebruikt, en ten tweede wordt ingezet op elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energie”, legt Dhruva Marathe uit, Process Development Engineer bij TNO. “Eenmaal het productieproces via het PowerPlatform is ontwikkeld en getest, kunnen deze duurzamere chemicaliën verder gecommercialiseerd worden.

PERFORM geniet financiering in het kader van het Horizon 2020-onderzoeksprogramma van de EU. De meervoudige benadering van het project heeft inmiddels zijn doeltreffendheid bewezen. Tot dusver heeft het team achter het project tal van mijlpalen bereikt, waaronder de selectie van grondstoffen van biologische oorsprong (zoals glucose) en de identificatie van de te verwijderen componenten naargelang de beoogde toepassingen. Daarnaast werd een systeem ontwikkeld voor de productie van PERFORM-chemicaliën, met name carbonzuren. Daarbij werd gebruikgemaakt van een kleinschalige elektrochemische reactor en werden zuiveringsunits gebouwd in het labo.

Bedrijven hebben baat bij de onderzoeksresultaten van PERFORM, zowel om hun productieproces milieuvriendelijker te maken, als om hun productiekosten te drukken en zo ook de competitiviteit van de EU in de sector een duwtje in de rug te geven. Dat geldt in het bijzonder voor het gebruik van disruptieve technologie die nieuwe, efficiëntere pistes opent voor de productie van chemicaliën. Voorbeelden daarvan zijn de verschillende chemische processen in één enkele elektromechanische cel.

Centraal in ons werk staat de ontwikkeling van een open-access en flexibele PowerPlatform-productiesite, waar onderzoeksinstellingen en chemiebedrijven toegang toe kunnen krijgen om hun processen te ontwikkelen en op te schalen. We hopen dat er ook na afloop van ons project nieuwe innovaties en initiatieven komen”, vertelt Roman Latsuzbaia, onderzoekswetenschapper bij TNO en Technical Lead in het project. 
De uiteindelijke doelgroep was betrokken bij het hele project. “De industriële partners testen nu de materialen die we produceren. Hun betrokkenheid bekrachtigt niet alleen de resultaten, maar biedt ook de garantie dat ze naar de praktijk zullen worden omgezet en gecommercialiseerd”, aldus Roman.

Indien het project succesvol blijkt, zou het leiden tot een 35 % hogere energie-efficiëntie, een afname van de CO2-uitstoot met 45 % en een 35 % efficiënter gebruik van grondstoffen in het productieproces van de chemicaliën. Het team achter het project heeft er alvast vertrouwen in dat de resultaten gehaald zullen worden, gesterkt door een solide consortium en de samenwerking tussen elf partners uit zeven verschillende landen, waaronder chemiebedrijven, academische instanties en onderzoeksinstellingen.

Innovatie als drijvende kracht achter een groen, duurzaam en energie-efficiënt Europa

PERFORM is een van de drie finalisten die meedingen naar de EU Sustainable Energy Award in de categorie ‘Innovation’. De award wordt uitgereikt voor uitmuntende activiteiten die EU-steun genieten en met innovatie het pad effenen voor de energietransitie en de overstap naar hernieuwbare bronnen. De twee andere finalisten die meedingen naar de award zijn LIFE-DIADEME en RenOnBill. 

LIFE-DIADEME is een Italiaans project dat een lowcostmanier bedacht om straatverlichting energiezuiniger te maken en tegelijk milieuparameters te monitoren. RenOnBill promoot dan weer de renovatie van residentiële gebouwen door financieringsmogelijkheden te openen via de energierekening.

De EU Sustainable Energy Awards bekronen projecten die bijdragen tot de klimaat- en energiedoelstellingen van 2030

Twaalf uitmuntende personen en projecten worden in de kijker geplaatst tijdens de EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2021 voor hun innovaties in energie-efficiëntie en hernieuwbare bronnen. De finalisten werden geselecteerd uit een lijst met de meest succesvolle projecten van dit jaar rond groene, duurzame en efficiënte energie. De awards bekronen projecten in vier categorieën, met name ‘Engagement’, ‘Innovation’, ‘Women in Energy’ en ‘Young Energy Trailblazer’. Daarnaast wordt er ook een Citizen’s Award uitgereikt aan een van de projecten in de eerste twee categorieën. De prijzen voor ‘Engagement’ en ‘Innovation’ worden toegekend door een vakjury, terwijl het de burgers zijn die bepalen wie de Citizen’s Award in ontvangst mag nemen. Zij kunnen nog tot 22 oktober hun stem uitbrengen. De vijf winnaars worden op maandag 25 oktober bekendgemaakt tijdens de EUSEW 2021.

EUSEW 2021

De EUSEW 2021 loopt van 25 tot 29 oktober 2021 en kreeg als thema ‘Towards 2030: Reshaping the European Energy System’. Het evenement vindt plaats in de aanloop naar de VN-klimaattop COP26 en brengt experts in energiebeleid, industriëlen, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld samen om het te hebben over vooruitstrevende beleidslijnen inzake decarbonisatie, energie-efficiëntie, het tegengaan van de klimaatverandering en andere aspecten van de European Green Deal, met het oog op een betere en veerkrachtigere samenleving en economie.

De EUSEW 2021 neemt opnieuw de vorm aan van een online-event en biedt nóg meer mogelijkheden om in contact te treden, bij te dragen, te netwerken en stil te staan bij de grootste uitdagingen op het vlak van groene energie in Europa en de wereld.

Deelnemers en persmedewerkers kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Verzoeken voor interviews met de finalisten van de EUSEW 2021 Awards kunnen verstuurd worden naar media@eusew.eu.