Den første kvindelige borgmester i Danmarks nordligste kommune fører byen frem mod klimaneutralitet i 2050

Birgit Hansen, som er borgmester i Frederikshavn og kendt for sin rolle i byens ambitiøse klimaplan, er blevet udnævnt som finalist i kampen om dette års EU Sustainable Energy Awards.

Frederikshavn Kommune planlægger at reducere sine CO2-emissioner med mere end 90 % frem til 2050 i henhold til kommunens klimaplan, som byens første kvindelige borgmester, Birgit Hansen, er forkæmper for. Planen er udarbejdet i henhold til målsætningerne i Parisaftalen og C40 Cities Climate Action Planning Framework, og den har allerede været med til at mobilisere lokalsamfundet med henblik på at nå målet om at blive emissionsneutralt. 

“I min rolle som borgmester og leder er det mit job at motivere andre til at samarbejde om at nå planens mål. Jeg er nødt til at gå i spidsen og bringe industrien, borgerne og kommunen sammen for at få tingene til at ske. Vi har indgået samarbejder i kommunen, så alle aktører, der ønsker at være involverede i vores grønne omstilling, kan blive en del af den,” forklarer Birgit, da hun fortæller om, hvilken rolle ledelse og klimahandling spiller. 

Birgit er uddannet sygeplejerske og gik ind i politik i 2002, da hun blev valgt ind som byrådsmedlem i Sæby Kommune, som senere blev slået sammen med Skagen og Frederikshavn til den nuværende Frederikshavn Kommune. Siden hun blev valgt som borgmester i 2014, har Birgit arbejdet på en bæredygtigheds- og klimaplan for områdets lokalsamfund med godt 60.000 indbyggere.

Med sin ambitiøse klimaplan har Birgit et mål om at reducere kommunens energiforbrug med 3460,18 TJ, hvilket svarer til 44,5 % af kommunens samlede bruttoenergiforbrug i 2018. Dette mål er sammenkoblet med en forøgelse af andelen af vedvarende energi med 87 % sammenlignet med 2018. Derudover vil Frederikshavns handlingsplan om vedvarende energi reducere CO2-emissionerne med næsten 628.000 ton i 2030 – svarende til 91,1 % af de samlede CO2-emissioner i 2018.

“De vigtigste punkter i vores klimaplan er den grønne omstilling, at skabe flere arbejdspladser og forbedre de lokale uddannelsesinstitutioners kompetencer. Vi håber, at disse handlinger ikke kun gør kommunen emissionsneutral, men at de også er med til at gøre den til et sted, som både borgere og virksomheder ønsker at flytte til,” siger Birgit. “Der er allerede virksomheder og regeringer, der ser Frederikshavn som et eksempel.”
“Et af vores initiativer går ud på at genbruge overskydende energi og på den måde opvarme tusindvis af husholdninger. Det ville helt sikkert ikke være muligt uden Birgit Hansen,” forklarer Lene Krag fra MAN Energy Solutions, der er en af byens ​ primære partnere inden for industrien. “Birgit er en rollemodel for grønne løsninger og bæredygtighed. Hun er tilstedeværende i det lokale erhvervssamfund, og hun forstår de udfordringer, vi står overfor. Hun er forbindelsesleddet mellem erhvervslivet og lokalsamfundet.”

Kommunens grønne omstilling er også beregnet til at have en positiv indflydelse på borgernes hverdag ved at skabe 485 nye fast arbejdspladser og 1.831 midlertidige arbejdspladser i perioden 2020-2030. Derudover vil borgerne blive involveret mere med henblik på klimahandling og bevarelse af områdets kulturarv i forbindelse med forskellige programmer. Birgit bestræber sig på at forbedre livskvaliteten i kommunen ved hjælp af politiske tiltag, der fremmer renovering af beboelsesejendomme, et renere miljø i området, skovrejsning og øget biodiversitet. I den nærmeste fremtid vil borgerne i Frederikshavn derfor sandsynligvis komme til at bo i behagelige og energieffektive boliger og have bedre adgang til naturen.

Birgit var den første til at underskrive borgmesterpagten for klima og energi, som vedrører 320 millioner europæiske indbyggere, og hun engagerer sig for at bringe Danmark og EU tættere på målene for 2030

Kvinder baner vejen for en fremtid med vedvarende energi

Birgit Hansen er en af de tre finalister til EU Sustainable Energy Awards 2021 i kategorien Woman in Energy. Prisen gives for fremragende initiativer under kvindelig ledelse, som bidrager til at fremme omstillingen til rene energiformer i Europa og til at nå de europæiske energi- og klimamål, hvis de gentages af andre. De to andre finalister i kategorien er Dr. Karolina Lipińska og Mὸnica Guiteras Blaya. 

Karolina er en innovationsarkitekt og initiativtageren til den pommerske organisation for udvikling af offshore-vindenergi i Østersøen. Mὸnica er en del af projektet EmpowerMed, der har til formål at afskaffe energifattigdom i kystområderne i middelhavslandene med særligt fokus på kvinder.

EU Sustainable Energy Awards præmierer forkæmpere for klima- og energimålene for 2030

Tolv fortræffelige personer og projekter fremhæves ved EUSEW 2021 (European Sustainable Energy Week) for deres innovation inden for effektiv brug af energi og vedvarende energiformer. Finalisterne blev udvalgt fra en liste over årets mest succesfulde projekter inden for ren, sikker og effektiv energi. Priserne uddeles i fire kategorier – Engagement, Innovation, Woman in Energy og Young Energy Trailblazer – og der uddeles også en borgerpris til et af projekterne i første to kategorier. Vinderne vælges af en ekspertjury (inden for Engagement and Innovation) og af borgerne via en offentlig afstemning, som er åben nu og frem til den 22. oktober. De fem vindere offentliggøres mandag den 25. oktober ved EUSEW 2021. 

EUSEW 2021

EUSEW 2021 afholdes fra den 25. til den 29. oktober 2021 med fokus på emnet ‘Towards 2030: Reshaping the European Energy System’. Arrangementet afholdes inden den vigtige klimakonference COP 26 og samler eksperter inden for energitiltag, erhvervsfolk, akademikere og borgerrepræsentanter til debatter om, hvordan fremtidsorienterede tiltag med henblik på dekarbonisering, energieffektivitet, modvirkning af klimaforandringer og meget mere inden for rammerne af den europæiske grønne pagt, kan bidrage til at skabe et bedre og mere modstandsdygtigt samfund og en bedre økonomi.

EUSEW 2021 afholdes online igen med endnu flere muligheder for at kommunikere, engagere sig, skabe nye netværk og tænke over de vigtigste spørgsmål inden for ren energi i og uden for Europa.

Tilmelding af deltagere og medierne kan foretages nu

Ved anmodninger om interviews med finalisterne til EUSEW 2021 Awards eller om andre medieoplysninger skal der rettes henvendelse til media@eusew.eu