Den første kvindelige borgmester for Danmarks nordligste kommune, vinder EU's pris for bæredygtig energi, for at fremskynde sin by til at være klimaneutral i 2050

Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn, hædres af Europa Kommissionen for hendes arbejde i lokal lederskab med klima planlægning

[Mød de andre EUSEW 2021 prismodtagere]

I dag blev Birgit Hansen tildelt den prestigefyldte EU pris for bæredygtig energi, i kategorien ”Kvinder i energi”. EU Kommissær for Energi Kadri Simonsen var tilstede for at lykønske prismodtagerne ved den online prisuddeling, der markerede starten på ”EU Sustainable Energy Week (EUSEW).  

Kommissær Simson roste alle fem EUSEW prismodtagere: ”Projekterne og personerne, der hædres i dag, er ikke bare ledere i at omstille Europas energilandskab, de er rollemodeller. Deres arbejde er et bevis på vigtigheden af borgerinddragelse i realiseringen af EU's Grønne Pagt. Vi har arbejdet hårdt på fra politisk side at udvikle instrumenter, der skal hjælpe med at understøtte denne omstilling, og det er særdeles inspirerende at denne vision blive til virkelighed. Sammen bringer vi Europa tættere på at nå klima målet. 

Birgit er borgmester i Frederikshavn, og bliver anerkendt for hendes rolle i Frederikshavns ambitiøse klima plan. ​

“I min rolle som borgmester og leder er det mit job at motivere andre til at samarbejde om at nå planens mål. Jeg er nødt til at gå i spidsen og bringe industrien, borgerne og kommunen sammen for at få tingene til at ske. Vi har indgået samarbejder i kommunen, så alle aktører, der ønsker at være involverede i vores grønne omstilling, kan blive en del af den,” forklarer Birgit, da hun fortæller om, hvilken rolle ledelse og klimahandling spiller. 

Birgit er uddannet sygeplejerske og gik ind i politik i 2002, da hun blev valgt ind som byrådsmedlem i Sæby Kommune, som senere blev slået sammen med Skagen og Frederikshavn til den nuværende Frederikshavn Kommune. Siden hun blev valgt som borgmester i 2014, har Birgit arbejdet på en bæredygtigheds- og klimaplan for områdets lokalsamfund med godt 60.000 indbyggere.

Med sin ambitiøse klimaplan har Birgit et mål om at reducere kommunens energiforbrug med 3460,18 TJ, hvilket svarer til 44,5 % af kommunens samlede bruttoenergiforbrug i 2018. Dette mål er sammenkoblet med en forøgelse af andelen af vedvarende energi med 87 % sammenlignet med 2018. Derudover vil Frederikshavns handlingsplan om vedvarende energi reducere CO2-emissionerne med næsten 628.000 ton i 2030 – svarende til 91,1 % af de samlede CO2-emissioner i 2018.

“De vigtigste punkter i vores klimaplan er den grønne omstilling, at skabe flere arbejdspladser og forbedre de lokale uddannelsesinstitutioners kompetencer. Vi håber, at disse handlinger ikke kun gør kommunen emissionsneutral, men at de også er med til at gøre den til et sted, som både borgere og virksomheder ønsker at flytte til,” siger Birgit. “Der er allerede virksomheder og regeringer, der ser Frederikshavn som et eksempel.”
“Et af vores initiativer går ud på at genbruge overskydende energi og på den måde opvarme tusindvis af husholdninger. Det ville helt sikkert ikke være muligt uden Birgit Hansen,” forklarer Lene Krag fra MAN Energy Solutions, der er en af byens ​ primære partnere inden for industrien. “Birgit er en rollemodel for grønne løsninger og bæredygtighed. Hun er tilstedeværende i det lokale erhvervssamfund, og hun forstår de udfordringer, vi står overfor. Hun er forbindelsesleddet mellem erhvervslivet og lokalsamfundet.”

Kommunens grønne omstilling er også beregnet til at have en positiv indflydelse på borgernes hverdag ved at skabe 485 nye fast arbejdspladser og 1.831 midlertidige arbejdspladser i perioden 2020-2030. Derudover vil borgerne blive involveret mere med henblik på klimahandling og bevarelse af områdets kulturarv i forbindelse med forskellige programmer. Birgit bestræber sig på at forbedre livskvaliteten i kommunen ved hjælp af politiske tiltag, der fremmer renovering af beboelsesejendomme, et renere miljø i området, skovrejsning og øget biodiversitet. I den nærmeste fremtid vil borgerne i Frederikshavn derfor sandsynligvis komme til at bo i behagelige og energieffektive boliger og have bedre adgang til naturen.

Birgit var den første til at underskrive borgmesterpagten for klima og energi, som vedrører 320 millioner europæiske indbyggere, og hun engagerer sig for at bringe Danmark og EU tættere målene for 2030

Birgit Hansen var en af de tre finalister, der var på shortlisten til EU Sustainable Energy Awards 2021 i kategorien Woman in Energy. De to andre kandidater var Dr. Karolina Lipińska og Mὸnica Guiteras Blaya.

Om EUSEW Awards

Tolv fremragende personer og projekter fremhæves på EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2021 for deres innovation inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Finalisterne blev udvalgt fra en liste over årets mest vellykkede projekter for ren, sikker og effektiv energi. Der er fire kategorier af priser - engagement, innovation, kvinder i energi og unge energiværksættere - samt en borgerpris. Priserne blev tildelt af en ekspertjury (for Engagement og Innovation) og af borgerne via en offentlig afstemning. 

Mød de andre EUSEW 2021 prismodtagere!

EUSEW 2021

EUSEW 2021 finder sted fra den 25. til den 29. oktober 2021 under temaet "Towards 2030: Reshaping the European Energy System". Arrangementet finder sted forud for den afgørende COP 26 og samler energipolitiske eksperter, industriledere, akademiske kredse og repræsentanter for civilsamfundet for at drøfte, hvordan fremadrettede politikker for dekarbonisering, energieffektivitet, klimabegrænsning og mange andre, der omfatter den europæiske Green Deal, kan bidrage til at genopbygge et bedre og mere modstandsdygtigt samfund og en mere modstandsdygtig økonomi.

Der er stadig tid til at deltage i EUSEW 2021! Med flere muligheder end nogensinde før for at skabe kontakt, engagere sig, skabe netværk og reflektere over de største spørgsmål inden for ren energi i Europa og andre steder. Medier og deltagere kan få adgang til onlinebegivenheden indtil den 29. oktober. 

Hvis du ønsker et interview med EUSEW 2021-prisvinderne, bedes du kontakte media@eusew.eu